Totalnormal startar filmkurs för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa

Totalnormal jobbar med radio, scenkonst sedan tidigare och nu även med film. En pilot-kurs har genomförts och under hösten 2017 kommer två kurser att hållas i samarbete med Film Stockholm. Kurserna kommer att vara på Fanzingo i Alby samt på UnCUT i Solna under 8 veckor i okt, nov för deltagare 16-30 år. Deltagarna får prova på att producera film med hjälp av erfarna pedagoger. Vi inspireras av andra och uppmuntrar våra deltagare att använda sina erfarenheter till att skapa öppenhet och samtal kring psykisk ohälsa.

Varför börjar Totalnormal med film?

-Film är bra för att det finns så oändligt mycket en kan göra med små och enkla medel, det vill vi visa med vår prova-på filmkurs. Sen kommer det att finnas möjligheter till en fortsättningskurs där de som vill får möjlighet att jobba vidare med film. Filmvärlden är ju inte alltid den lättaste att komma in i, många vet inte ens vad för möjligheter som finns. Våra kurser håller vi på två ställen i stan, Fanzingo i Alby och UnCut i Solna, som båda är drivhus för unga oetablerade filmare från underrepresenterade grupper. Att vara i dessa miljöer skapar en möjlighet till nätverk och ger möjligheter att förstå hur systemet fungerar om en vill jobba vidare med film. 

Nu jobbar vi på att alla unga i länet ska få veta att de kan komma till oss och gå en gratis kurs. Och att alla som möter unga med erfarenhet av psykisk ohälsa ska få reda på att de kan lotsa unga till våra kurser i Alby och Solna. Som projekt vill vi också driva på utvecklingen mot mer kultur i vården. Det finns ju en stor kunskap idag om kultur och hälsa, både i form av forskning och som beprövad erfarenhet. Och jag hoppas att på en ökad medvetenhet om detta inom alla samhällsinstanser. 

Varför satsar ni på människor med erfarenhet av psykisk ohälsa i Totalnormal?  

– Det är en demokratisk fråga i grunden, att alla ska få en möjlighet att berätta sin historia, och bli lyssnad på. Det är tyvärr fortfarande mycket stigma runt psykisk ohälsa och vi vill uppmuntra alla med erfarenhet att våga prata om det, och att använda sina erfarenheter till att skapa kreativt. Det handlar inte om att prestera utan om att få möjligheten att vara i en kreativ process. Att använda allt det svåra och jobbiga som en kreativ kraft, men det kan även förstås bara få vara en process där man får glömma sina tillkortakommanden och briljera med sin kreativitet.

– Det är ju inte roligt drabbas av psykisk ohälsa, det betyder ofta dessutom att man har lite pengar, lider av ensamhet och utanförskap och måste tampas med diverse myndigheter. I allt detta ser vi ett stort behov för målgruppen att få göra nånting som genererar positiva känslor. Annars blir det väldigt tungt. Den psykiska ohälsan ökar ju tyvärr, och är ett växande problem hos unga. Vi tror att det behöver göras mycket för att möta vår målgrupp, och vi försöker visa på olika typer av aktivitet som faktiskt kan göra skillnad för individen. 

– Vi har jobbat med målgruppen sedan 2008 och har sett många exempel på hur folk kan lyfta sig dramatiskt genom att få en möjlighet till att skapa fritt och kreativt, få ta plats, utvecklas och ha kul i en social gemenskap, och så få lite positiv feedback på det. Det är ju viktiga komponenter som skapar psykiskt välbefinnande. 

Totalnormal är ett projekt som vill skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Projektet drivs av mediehuset Fanzingo i Alby som sedan 2006 har arbetat för att lyfta fram berättelser från grupper i utanförskap. Totalnormal arbetar med radio, (sedan 2008) film och scenkonst (2016) och utvecklar metoder för att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap en möjlighet att berätta sin historia.

Inbjudan Prova-på-kurs_170823

www.totalnormal.se

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту быстрые займы онлайн взять микрозайм микрозайм срочно взять займ онлайн на карту срочно взять кредит займы онлайн быстро быстрые микрозаймы онлайн займы онлайн на карту быстро микрозайм на карту быстрый займ на карту быстрый займ онлайн онлайн микрозаймы займы онлайн займ на карту