Fanzingo anklagade utan fakta och belägg. Vi kräver en ursäkt!

PRESSMEDDELANDE 29/9 2016

Igår kunde vi i ett pressmeddelande från Moderaterna, Liberalerna och Tullingepartiet http://moderaterna.net/botkyrka/2016/09/fler-foreningars-ekonomi-i-botkyrka-maste-granskas/ läsa att vi – genom Kultur- och fritidsnämndens granskning  – ”uppvisar stora brister kring ex. bokföring, medlemsregister, vad föreningsbidragen används till och mycket annat.”

Att i ett pressmeddelade på ett sådant svepande sätt som partierna gör, komma med sådana allvarliga anklagelser och koppla ihop vår förenings ekonomi med andra föreningar som ev. har brister i sin bokföring är inte god sed och vi ser mycket allvarligt på detta. Vi kräver  att Moderaterna, Liberalerna och Tullingepartiet granskar rapporten grundligare. Dessutom kräver vi en ursäkt och att partierna  dementerar sin hållning till Fanzingo offentligt, dvs i samma kanaler som de själva använt för att sprida felaktiga och missvisande uppgifter om vår verksamhet.

Nedan går vi igenom de citat som vi menar att företrädarna för partierna tolkat fel och de direkta felaktigheter som står i granskningen.

Angående föreningen Fanzingos bokföring skriver revisorn svart på vitt i rapporten:

“Två av de granskade föreningarna, IFK Tumba Hockey och Fanzingo, har en bokföring som generellt bedöms hålla en god standard inkl har en tillfredsställande standard på sitt verifikationsmaterial, i de delar som varit föremål för granskning.”

”Bokföringen är IT-baserad och bedöms uppfylla de grundläggande kraven kring kronologi och systematik samt håller generellt en god standard.”

Bokföringen är utvecklad och konton för periodisering av kostnader och intäkter används, vilket bör innebära att årsresultatet i allt väsentligt är rättvisande.

Det som påstås om oss är alltså helt felaktigt enl den rapport som man hänvisar till i pressmeddelandet.

De andra delar som revisorn anmärkt på kring vår förening  och som vill vi hänvisa till följande:

1. ”Något medlemsregister har inte lämnats in för granskning, varför vi inte har kunnat stämma av de uppgifter som föreningen registrerat i verksamhetssystemet Inter- book…

Den 15:e april skickade vi (samuel@fanizngo.se)  ett mail till forening@botkyrka.se  med en fullständig lista på våra alla våra medlemmar. Att kommunens hantering av våra inlämnade uppgifter till revisorn inte skötts korrekt är inget som vi ska lastas för.

Att vi inte laddat upp våra medlemmar i kommunens aktuella system beror på att vi inte söker ett reguljärt föreningsstöd utifrån våra medlemmar, utan istället har ett uppdrag via kultur- och fritidsförvaltningen där deltagare registreras och redovisas på annat sätt enl vårt kontrakt med kommunen. Denna specifika statistik – som är specificerad på deltagarnas postnummer i kommunen – är dessutom med i mappen som vi redovisade i mailen till tjänstemannen.

2. …Budget och verksamhetsplan för 2015 har inte lämnats in för granskning, varför vi inte kan uttala oss om standarden på dessa dokument.”

Detta stämmer inte heller. Vi har i samma mail som vi hänvisar till ovan skickat med föreningens budgetar inför verksamhetsåret 2015.

Detta mail finns enl offentlighetsprincipen regisserat hos kommunens registrator för den som vill granska vår redovisning.

3. “Vi bedömer även att föreningarna uppfyller de grundläggande kraven kring att vara bidragsberätigade, förutom Fanzingo och SOKU. Dessa två föreningar redovisar inga medlemsavgifter, vilket är ett grundkrav för att vara bidragsberättigad förening, enligt gällande regelverk.”

Fanzingo mottar som sagt i regel inget reguljärt medlemsbaserat stöd via kommunens föreningsbidrag. De stöd vi fick under 2015 var evenemangsbidrag kopplade till festivalen This is Alby samt bidrag som mottogs för att hjälpa kommuen att akut göra insatser vid 2015 års flyktingkris i Sverige.

Föreningens medlemsavgift är medvetet satt till 0 (noll) kronor och så har vi alltid velat att det ska vara så. Det är viktigt att det ska vara gratis att vara med i vår verksamhet, för att på detta sätt sänka trösklarna för deltagande och för att nå så många av botkyrkas medborgare som möjligt.

Ansvaret att följa reglerna kring föreningsbidragen och huruvida vår icke befintliga medlemsavgift diskvalificerar oss från bidrag från kommunen ligger inte på vår förening. Detta ansvar ligger snarare på kommunens tjänstemän.

Vi ser fram emot partiernas offentliga dementi och ursäkt!

Verksamhetsledningen:

Zandra Thuvesson, nytillträdd verksamhetschef, 0708103604

Samuel Sjöblom, verksamhetsutvecklare och tidigare verksamhetschef, 0736802968

Luis Lineo, verksamhetsutvecklare och tidigare verksamhetsledare, 0739810307

2 Kommentarer

2 kommentarer

Lämna en kommentar

микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту быстрые займы онлайн взять микрозайм микрозайм срочно взять займ онлайн на карту срочно взять кредит займы онлайн быстро быстрые микрозаймы онлайн займы онлайн на карту быстро микрозайм на карту быстрый займ на карту быстрый займ онлайн онлайн микрозаймы займы онлайн займ на карту