KK-stiftelsens pilotsatsning

Hur kan man som samhällsentreprenör skapa en långsiktigt förändring i samhällsstrukturer genom att inkludera makthavarna i förändringsarbetet?
Och hur kan samhällsentreprenörer på ett konstruktivt sätt möta det motstånd som kommer från den samhällsstruktur som de vill förändra?

Samhällsentreprenörskapet uppkommer ur ett motstånd mot existerande strukturer och etablerade tillvägagångssätt. Föreningen Fanzingo föddes ur en vilja att förändra strukturerna inom medierna och låta unga människors röster och perspektiv få mer plats. På schyssta villkor. Motståndet vi möter i exempelvis Public servicebolagen består av fasta strukturer där en ”så här har vi alltid gjort – attityd” härskar.

Vem tänker nytt?

Makthavarna inom media vill inte gärna ge upp sin makt, men samtidigt är de beroende av att nå en bredare publik. Men det krävs mod och nyfikenhet för att våga ta steget och gå från gamla invanda mönster till nya tankesätt.

Under snart 6 år har vi genom projekt och initiativ lyckats kila in nya berättare och andra perspektiv i den befintliga strukturen. I detta arbete har vi varit beroende av att en person på insidan, en” intraprenör” [1] , har haft modet att gå emot strömmen.

Hur går det till?

Fanzingo vill inom ramen för KKS- pilotprojekt hitta nycklar och metoder för att samhällsentreprenörer ska kunna gå från att vara eldar i baken på samhällsstrukturen till att vara självklara vägvisande facklor som leder samhällsutvecklingen inifrån och tillsammans med strukturerna, utan att förlora sin självständighet.

Fanzingo vill under pilotprojektet ta fram modeller och metoder som hjälper samhällsentreprenörer att själva skapa konstruktiva möten och strategiska allianser med den maktstruktur som man i grunden vill förändra.

[1] Intraprenör – en person som arbetar som entreprenör inom en fast och mer rigid struktur, t.ex. på ett företag, inom en kommun etc. Denna person är ofta den som vågar gå mot strömmen och en nyckelperson för att skapa en långsiktig förändring. Även kallad ”personen på insidan”.

микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту быстрые займы онлайн взять микрозайм микрозайм срочно взять займ онлайн на карту срочно взять кредит займы онлайн быстро быстрые микрозаймы онлайн займы онлайн на карту быстро микрозайм на карту быстрый займ на карту быстрый займ онлайн онлайн микрозаймы займы онлайн займ на карту