Fanzingos historia

Idén med Föreningen Fanzingo växte ur en problematik som finns i samhället, nämligen att nästan alla människor som har makt över det innehåll som produceras i svenska medier har samma bakgrund, är ungefär i samma ålder, bor i samma stadsdel och åker på semester till samma ort. Dessa människor har tolkningsföreträde och bestämmer ur vilket perspektiv historier berättas.

I början av 2000 började de två TV-producenterna Lotta Nilsson och Anders Bergh utveckla projekt inom SVT där unga fick prova på att göra precis den TV som de själva ville se. Grundtanken var en övertygelse att om unga producerar för unga blir innehållet mer relevant. Men varje försök blev misslyckat. Efter analyser om varför, kom de fram till att när de unga väl kom in i mediahusen och fick chansen gjorde de den TV som de ”trodde förväntades” av dem. Generellt råder fasta strukturer inom public servicebolagen och en ”så här har vi alltid gjort –attityd” härskar. Makthavarna inom media vill inte gärna ge upp sin egen makt. Men samtidigt är de beroende av att nå en bredare publik. Men det krävs mod och nyfikenhet för att våga ta steget och orka tänka nytt och förändras. Detta är en klasssisk problematik i förändringsprocesser. Om man vill bryta invanda mönster och ramar är det svårt att göra det inifrån.

Däremot, om unga får samma stöd och hjälp att producera TV som de själva tycker är relevant, men utanför Public Service husen, kan taket bli högre och NYTT innehåll kan skapas. Därför startade Anders och Lotta föreningen Fanzingo som, med Alby som utgångspunkt, producerade programmet Fanzine-TV som gick på SVT.

Alla kreatörer var yngre än 30 år, och många av dem hade aldrig tidigare gjort TV. Flera av dem har fortsatt att arbeta med TV-produktion och är idag etablerade producenter.

Fanzine-TV var nyskapande i mediebranschen på flera sätt; för en gång skull fanns vuxna professionella som stöd för de unga i en bransch där några års gratispraktik är nästintill obligatorisk. SVT vågade köpa in programmet utifrån idén om arbetsprocessen med de unga och utan att veta vad innehållet skulle bli. Unga ägde makten över hela processen, från idé, innehåll, tilltal o.s.v.

Det uppstår självklart utmaningar när unga ska producera professionell TV, får ansvar och krav på sig att leverera till deadline etc. Det händer mycket i ungas liv och många tvingas prioritera jobb och plugg framför fritid. När projektet var över och man summerade erfarenheterna av Fanzine-TV projektet föddes idén att bygga MEDIEHUSET FANZINGO. Fanzingo skulle fungera som en professionell utgångspunkt där unga oetablerade mediaproducenter möter professionella, får växa fritt i sitt berättande och där de erbjuds en bakdörr in i mediahusen, på sina villkor när de själva är redo. På Fanzingo skulle det alltid finnas teknik, pedagoger och kontakter.

Med ett treårigt stöd från Allmänna arvsfonden startades Mediehuset Fanzingo i Alby. Mellan 2006 och 2009 utvecklade föreningen metoder och projekt för att skapa förutsättningar för unga att utveckla sitt berättande, skapa modiga banbrytande produktioner som sen också når en rikstäckande publik.

Nu har Fanzingo funnits i över tio år och har etablerats som ett viktigt produktionsbolag för att öka bredd och mångfald i medierna. Fanzingo har alltid haft sin bas i Alby i Botkyrka kommun och arbetar både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

микрозайм онлайн микрозаймы онлайн на карту быстрые займы онлайн взять микрозайм микрозайм срочно взять займ онлайн на карту срочно взять кредит займы онлайн быстро быстрые микрозаймы онлайн займы онлайн на карту быстро микрозайм на карту быстрый займ на карту быстрый займ онлайн онлайн микрозаймы займы онлайн займ на карту